รู้หรือไม่ ? ของเสียก็สร้างประโยชน์ได้


การรับซื้อ รับประมูล รับกำจัดของเสีย ของเก่านั้น สามารถนำมาประยุกต์ ดัดแปลง และนำมาใช้งาน หรือส่งต่อกลุ่มเฉพาะได้


รับซื้อน้ำมัน​เก่า รับประมูล และรับกำจัดสารเคมีจากอุตสาหกรรม​ทุกชนิด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท​ วีวีเอส ออย รีไซเคิล จำกัด


รับซื้อน้ำมันเก่าใช้แล้วทุกชนิด รับประมูลงานอุตสาหกรรมทุกชนิด รับกำจัดของเสียเคมีอุตสาหกรรมทุกชนิด รับซื้อขายน้ำมันสารหล่อลื่นจากอุตสาหกรรมทุกชนิด เอกสารกำจัด 106 105 รับรองจาก ISO

ด้านการบริการ ทางบริษัทบริการถึงที่พร้อม พนักงานมืออาชีพหรือมีข้อ สงสัยติดต่อได้ 24 ชั่วโมง


ดูบริการของเรา
OUR SERVICEC

บริการของเรา

รับซื้อ​น้ำมัน​ รับกำจัด​ รับประมูล​งาน รับซื้อ​น้ำมัน​เก่า​ที่​ใช้แล้ว​ น้ำมัน​เครื่อง​น้ำมัน​เกียร์ ​น้ำมัน​ดำ​ น้ำมัน​คอม​ น้ำมัน​ไฮดรอลิ​ค ​น้ำมันห​ล่อลื่น​ น้ำมัน​อุตสาหกรรม​ สารเคมี​อันตราย​ และ​ถัง​เปล่า ให้ราคาดี บริการถึงที่รับซื้อน้ำมันเก่าใช้แล้วทุกชนิด และอุตสาหกรรมทุกประเภท


รับซื้อ น้ำมันใช้แล้วทุกชนิด และ รับประมูลน้ำมันเก่า น้ำมันเครื่อง น้ำมันดำ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่น ทุกประเภท บริการถึงที่พร้อม พนักงานมืออาชีพหรือมีข้อ สงสัยติดต่อได้ 24 ชั่วโมง


ประเมินราคารับกำจัดของเสีย เคมีอุตสาหกรรมทุกชนิด


รับกำจัดน้ำมัน และ รับกำจัดของเสีย จากภาคอุตสาหกรรม ของเสียจากโรงงาน สารเคมีอันตราย ขยะมูลฝอยและขยะอันตราย กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย


ประเมินราคา

รับประมูลงานอุตสาหกรรมทุกชนิด


รับซื้อของเก่า รับประมูลของเก่า รับประมูลโรงงานเก่า หรือโรงงานที่ปิดกิจการ รับซื้อโครงสร้างเหล็ก รับซื้อโครงสร้างโรงงาน เครื่องครัวสแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว เหล็ก เศษเหล็ก เศษโลหะที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิด รับประมูลโครงสร้างทุกชนิด


ประเมินราคา

 
ทำไมต้องเลือกเรา

บริษัท​ วีวีเอส ออย รีไซเคิล จำกัด